Om Nippon Agency

Nippon Agency är en nystartad agentur som hjälper kultur- och näringsliv i Sverige och Japan att samarbeta kring kommersiella och ideella kulturprojekt.

Vi tillhandahåller tjänster och förmedlar kontakter inom litteratur, film, konst, musik, design, mode med mera och föreslår/ projektleder/ producerar/ delproducerar festivaler, showcases, utställningar, seminarier et cetera inom dessa områden.

Agenturen startades 2010 av Anette Masui, kulturjournalist, författare och kulturråd vid svenska ambassaden i Tokyo 2005-2009.

Våra uppdragsgivare omfattar bland andra:

* Bokförlag och litterära agenter som önskar komma i kontakt med sin svenska/ japanska motsvarighet, hitta en översättare eller få tips om intressanta svenska/ japanska författarskap.

* Filmfestivalarrangörer och filminstitut som önskar arrangera en svensk filmfestival i Japan eller vice versa.

* Museer och gallerier som önskar hjälp med att sätta samman en utställning med svensk/ japansk samtidskonst eller etablera ett utbyte med svenska/ japanska systermuseer och gallerier.

* Medieföretag och institutioner/ organisationer som önskar beställa en trycksak, artikel, bok, marknadsundersökning eller ett föredrag rörande svenskt/ japanskt kulturliv.