Om Nippon Agency

NIPPON AGENCY: EN BRYGGA MELLAN ÖST OCH VÄST

Nippon Agency är en matchmaker och mellanhand – en katalysator för ideella och kommersiella kultursamarbeten mellan Japan och Sverige. Agenturens styrka ligger i ett omfattande kontaktnät och mångårig erfarenhet av internationellt kultursamarbete i båda länderna. Vi identifierar och sammanför företag och organisationer inom kulturområdet med samarbetspartners i Japan och Sverige och bistår också i önskad grad under det fortsatta samarbetet.


JAPAN OCH SVERIGE: KÄRLEK PÅ DISTANS

Med sina drygt 120 miljoner invånare är Japan en fantastisk marknad. Här finns en urban konsumtionskultur med en stor och köpstark publik, ständigt på jakt efter nyheter både vad gäller produkter och upplevelser. Inte sällan hämtas dessa från andra kulturer – och i det sammanhanget ses Sverige ofta som ett föregångsland, framförallt vad gäller livsstil, livskvalitet, miljömedvetenhet och sociala lösningar. På det kulturella fältet har svensk musik, design, deckar- och barnlitteratur lyckats erövra en japansk publik, vilket i sin tur har öppnat dörrarna för film och dans och andra kulturformer.

Ur svenskt perspektiv har sedan länge japansk design, fotografi och matkultur haft en uppburen position, samtidigt som tecknade serier och filmer från Japan – manga och anime – har blivit inkörsporten till japansk kläddesign och popmusik för en ny generation svenskar.

Trots dessa goda förutsättningar är det relativt få företag och organisationer som ger sig in på den svenska respektive japanska marknaden. Okunskapen är för stor och behäftad med för många – inbillade och verkliga – svårigheter, där språkbarriären är en och det kulturella och geografiska avståndet en annan. Den som har försökt vet också att det krävs kvalitetsmedvetenhet, tålamod, långsiktighet, flexibilitet och inarbetade, personliga kontakter i Japan för att lyckas. Många ger därför upp innan de ens har provat på eller bara nått halvvägs in i processen.

Med Nippon Agency som förmedlande länk blir det roligt och lätt att genomföra kulturella samarbeten. Vi är ett serviceföretag men bidrar också med egna spännande idéer. Välkomna att ta kontakt med oss!